ست اداری

ست اداری در واقع مجموعه اوراق اداری که معمولا شامل سربرگ ، کارت ويزيت ، پاکت نامه اداری ( پاکت ملخي ) و ... مي باشد که با طرح گرافيکي منسجم ( طرح هاي ست شده ) جهت انجام امور اداری و تجاری همچون مکاتبات با ساير ادارات ، شرکت ها ، کارخانجات و ... به کار گرفته مي شود.

ست اداری مي تواند شامل موارد زير باشد : 
1 - سربرگ A4 و A5
2 - کارت ويزيت 
3 - پاکت اداری 
4 - پاکت A4 و A5
5 - یادداشت 
6 - فولدر ( پوشه )
7 - ليبل سي دي / دي وي دي و جلد آن 
8 - پاکت ( سايزهاي ديگر ) بسته به نياز مشتری 
و موارد ديگر مانند ( خودکار تبليغاتي و ... ) بسته به سفارش مشتری 

استفاده از ست اداری چه اهميتي دارد و تفاوتش با اوراق خام در چيست؟ 
هدف اوليه ست اداری زيباسازی و هويت بخشيدن به برند و ماهيت يک شرکت مي باشد ، که با طراحي و چاپ طرحي زيبا و متناسب با زمينه فعاليت شرکت و رنگ سازماني شرکت و رعايت هارموني بين طرح ها در اوراق مختلف به دست مي آيد. استفاده از ست اداری وجهه و اعتبار  تجاری شما را در نظر مشتريانتان ارتقاء مي بخشد و همچنين در برندسازی و معروف ساختن لوگو شرکت در ميان همکاران و مشتريان تأثیر بسزايي دارد.